SERVEIS

HORARI DELS SERVEIS

1. SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Realitzar entrevistes per informar dels drets que pot accedir la persona,  orientar-la, oferir-li els recursos més adequats pel  moment, fer les gestions i tramitar la documentació necessària i posteriorment  el seguiment del seu procés.

2. SERVEIS PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT

Fer incidència per promoure el major grau d’accessibilitat i vetllar pel compliment de la normativa vigent.

3. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

Oferir un servei de transport adaptat porta a porta, per a totes aquelles persones que tenen dificultat amb la mobilitat.

4. SERVEI D’ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES

LOGOPÈDIA:

Facilita la recuperació de les habilitats comunicatives, per aquelles persones que presenten dificultats en algun dels aspectes que formen el procés comunicatiu i lingüístic.

MUSICOTERÀPIA:

Facilita i promou la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió i l’organització dels nostres pensaments a través de la música.  Es porta a terme mitjançant activitats com: cantar, ballar,  tocar un instrument, jocs musicals i audicions.

MOTRICITAT I HABILITATS MANUALS:

Es treballa els moviments i la precisió realitzats per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç, realitzant activitats que fomentin la funció manual, la precisió, la coordinació i la psicomotricitat fina.

FISIOTERÀPIA:

Consisteix en realitzar uns exercicis que es fan amb el propi cos i amb el suport de material específic com: paral·leles, cadires, pilotes, conus, músiques…, aplicant pautes que comportin mobilitzacions de tot el cos.

ART-TERÀPIA / MEDIACIÓ ARTÍSTICA:

Es potencia la capacitat creativa i l’expressió artísticament a través de la pintura i les manualitats, millorant la seva destresa manual i la motricitat fina (força, destresa, pinça, pressió, …) potenciant l’estimulació sensorial. L’objectiu és fomentar l’autonomia personal i promoure processos d’inclusió social a partir del desenvolupament integral de la persona per poder superar conflictes, prenent conciència de la seva situació.

5. ACTIVITATS FORMATIVES:

INFORMÀTICA:

S’ofereix servei d’informàtica per tal de aprendre coneixements bàsics tenint en compte les característiques determinades de cada persona.

6. ACTIVITATS ESPORTIVES:

NATACIÓ:

S’ofereix fer una modalitat esportiva com la natació per tal millorar la forma física i el to muscular, que els usuaris aprenguin la tècnica de natació adaptada de forma que arribin a ser autònoms en el mitjà aquàtic, tenint en compte les característiques determinades de cada persona.

7. ACTIVITATS LÚDIQUES I DE BENESTAR:

CLUB SOCIAL:

És un servei d’ inserció sociocomunitària per a aquelles persones adultes, que tenen dificultats per a la seva integració social, la participació a la comunitat i la gestió del seu temps lliure. Tots els participants tenen un paper actiu amb la planificació i organització del servei i també es pretén estar present i incidir en la comunitat.

Es programen trobades setmanals, sortides culturals, participació en actes organitzats per altres entitats, promoció de nous esports, entre altres.

8. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ:

Es realitzaran diverses accions durant l’any que promoguin la sensibilització  envers les persones amb discapacitat, la defensa dels drets adquirits i donar a conèixer els serveis i les activitats de l’entitat.

Si vols saber més sobre l’associació entra a les nostres xarxes socials: