SERVEIS

HORARI DELS SERVEIS

1. SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Realitzar entrevistes per informar dels drets que pot accedir la persona,  orientar-la, oferir-li els recursos més adequats pel  moment, fer les gestions i tramitar la documentació necessària i posteriorment  el seguiment del seu procés.

2. SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC INDIVIDUAL

Oferir un servei de suport psicològic  individual per aquelles persones que necessitin comptar amb l’orientació d’un professional especialitzat per a millorar el seu benestar.

3. SERVEIS PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT

Fer incidència per promoure el major grau d’accessibilitat i vetllar pel compliment de la normativa vigent.

4. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

Oferir un servei de transport adaptat porta a porta, per a totes aquelles persones que tenen dificultat amb la mobilitat.

5. SERVEI D’ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES

LOGOPÈDIA:

Facilita la recuperació de les habilitats comunicatives, per aquelles persones que presenten dificultats en algun dels aspectes que formen el procés comunicatiu i lingüístic.

MUSICOTERÀPIA:

Facilita i promou la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió i l’organització dels nostres pensaments a través de la música.  Es porta a terme mitjançant activitats com: cantar, ballar,  tocar un instrument, jocs musicals i audicions.

MOTRICITAT I HABILITATS MANUALS:

Es treballa els moviments i la precisió realitzats per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç, realitzant activitats que fomentin la funció manual, la precisió, la coordinació i la psicomotricitat fina.

FISIOTERÀPIA:

Consisteix en realitzar uns exercicis que es fan amb el propi cos i amb el suport de material específic com: paral·leles, cadires, pilotes, conus, músiques…, aplicant pautes que comportin mobilitzacions de tot el cos.

ART-TERÀPIA / MEDIACIÓ ARTÍSTICA:

Es potencia la capacitat creativa i l’expressió artísticament a través de la pintura i les manualitats, millorant la seva destresa manual i la motricitat fina (força, destresa, pinça, pressió, …) potenciant l’estimulació sensorial. L’objectiu és fomentar l’autonomia personal i promoure processos d’inclusió social a partir del desenvolupament integral de la persona per poder superar conflictes, prenent conciència de la seva situació.

TERÀPIA AMB ANIMALS:

Consisteix amb un procés de tractament terapèutic mitjança el suport , en aquest cas de gossos,  que fomentar el contacte físic, l’ augment de  la sensibilitat de la persona i la seva capacitat de socialització.

6. ACTIVITATS FORMATIVES:

INFORMÀTICA:

S’ofereix servei d’informàtica per tal de aprendre coneixements bàsics tenint en compte les característiques determinades de cada persona.

7. ACTIVITATS ESPORTIVES:

NATACIÓ:

S’ofereix fer una modalitat esportiva com la natació per tal millorar la forma física i el to muscular, que els usuaris aprenguin la tècnica de natació adaptada de forma que arribin a ser autònoms en el mitjà aquàtic, tenint en compte les característiques determinades de cada persona.

7. ACTIVITATS LÚDIQUES I DE BENESTAR:

CLUB SOCIAL:

És un servei d’ inserció sociocomunitària per a aquelles persones adultes, que tenen dificultats per a la seva integració social, la participació a la comunitat i la gestió del seu temps lliure. Tots els participants tenen un paper actiu amb la planificació i organització del servei i també es pretén estar present i incidir en la comunitat.

Es programen trobades setmanals, sortides culturals, participació en actes organitzats per altres entitats, promoció de nous esports, entre altres.

8. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ:

Es realitzaran diverses accions durant l’any que promoguin la sensibilització  envers les persones amb discapacitat, la defensa dels drets adquirits i donar a conèixer els serveis i les activitats de l’entitat.

Si vols saber més sobre l’associació entra a les nostres xarxes socials: