SERVEIS

HORARI DELS SERVEIS

1. SERVEI D’INFORMACIÓ

Realitzar assessorament per informar a la persona,  orientar-la i oferir-li els serveis més adequats pel moment.

2. SERVEIS PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT

Fer incidència per promoure el major grau d’accessibilitat i vetllar pel compliment de la normativa vigent.

3. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

Oferir un servei de transport adaptat porta a porta, per a totes aquelles persones que tenen dificultat amb la mobilitat.

4. SERVEI D’ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES

LOGOPÈDIA:

Facilita la recuperació de les habilitats comunicatives, per aquelles persones que presenten dificultats en algun dels aspectes que formen el procés comunicatiu i lingüístic.

TERÀPIA AMB MÚSICA:

Facilita i promou la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió i l’organització dels nostres pensaments a través de la música.  Es porta a terme mitjançant activitats com: cantar, ballar,  tocar un instrument, jocs musicals i audicions.

MOTRICITAT I HABILITATS MANUALS:

Es treballa els moviments i la precisió realitzats per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç, realitzant activitats que fomentin la funció manual, la precisió, la coordinació i la psicomotricitat fina.

FISIOTERÀPIA:

Consisteix en realitzar uns exercicis que es fan amb el propi cos i amb el suport de material específic com: paral·leles, cadires, pilotes, conus, músiques…, aplicant pautes que comportin mobilitzacions de tot el cos.

MOVIMENT EXPRESSIU I MEDITACIÓ:

Són sessions psicocorporals dirigides a totes les persones que desitgen retrobar l’harmonia i la flexibilitat física, emocional i mental. Es parteix d’una gimnàstica imitativa que integra diferents aspectes (cos, energia, respiració, expressió, ritme, música, dansa i consciència corporal), cap a l’expressió del moviment espontani, fluid, intel.ligent i creatiu.

5. ACTIVITATS LÚDIQUES I DE BENESTAR:

CLUB SOCIAL:

És un servei d’ inserció sociocomunitària per a aquelles persones adultes, que tenen dificultats per a la seva integració social, la participació a la comunitat i la gestió del seu temps lliure. Tots els participants tenen un paper actiu amb la planificació i organització del servei i també es pretén estar present i incidir en la comunitat.

Es programen trobades setmanals, sortides culturals, participació en actes organitzats per altres entitats, promoció de nous esports, entre altres.

6. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ:

Es realitzaran diverses accions durant l’any que promoguin la sensibilització  envers les persones amb discapacitat, la defensa dels drets adquirits i donar a conèixer els serveis i les activitats de l’entitat.

Si vols saber més sobre l’associació entra a les nostres xarxes socials: