SERVEIS

HORARI DELS SERVEIS

1. SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Realitzar entrevistes per informar dels drets que pot accedir la persona,  orientar-la, oferir-li els recursos més adequats pel  moment, fer les gestions i tramitar la documentació necessària i posteriorment  el seguiment del seu procés.

2. SERVEI DE VALORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA

Realitzat per professionals experts, comptem amb un material específic per a fer la valoració a la persona i posteriorment orientar-la amb el recurs  més recomanable per la seva situació.

Per realitzar aquestes valoracions cal demanar hora prèviament.

3. SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC INDIVIDUAL

Oferir un servei de suport psicològic  individual per aquelles persones que necessitin comptar amb l’orientació d’un professional especialitzat per a millorar el seu benestar.

4. SERVEI SUPORT PSICOLÒGIC GRUPAL

Servei de suport psicològic grupal per a aquelles persones que desitgin millorar el seu benestar emocional i sentir-se millor amb elles mateixes.

5. SERVEI DE SUPORT ALS FAMILIARS

Donar un espai a la família per poder expressar els seus sentiments, les seves pors, la dificultat de relació i de comunicació i treballar estratègies que ajudin a transformar la situació.

6. SERVEIS PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT

Fer incidència per promoure el major grau d’accessibilitat i vetllar pel compliment de la normativa vigent.

7. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

Oferir un servei de transport adaptat porta a porta, per a totes aquelles persones que tenen dificultat amb la mobilitat.

8. SERVEI D’ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES

LOGOPÈDIA:

Facilita la recuperació de les habilitats comunicatives, per aquelles persones que presenten dificultats en algun dels aspectes que formen el procés comunicatiu i lingüístic.

MUSICOTERÀPIA:

Facilita i promou la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment, l’expressió i l’organització dels nostres pensaments a través de la música.  Es porta a terme mitjançant activitats com: cantar, ballar,  tocar un instrument, jocs musicals i audicions.

MOTRICITAT I HABILITATS MANUALS:

Es treballa els moviments i la precisió realitzats per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç, realitzant activitats que fomentin la funció manual, la precisió, la coordinació i la psicomotricitat fina.

FISIOTERÀPIA:

Consisteix en realitzar uns exercicis que es fan amb el propi cos i amb el suport de material específic com: paral·leles, cadires, pilotes, conus, músiques…, aplicant pautes que comportin mobilitzacions de tot el cos.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA:

Es fan activitats que consisteixen amb  l’aplicació de tècniques per l’orientació espaciotemporal, tècniques de llenguatge automàtic, espontani, de nominació, d’evocació categorial, de repetició verbal i de lecto-escriptura. Millora la memòria i la concentració.

ART-TERÀPIA / MEDIACIÓ ARTÍSTICA:

Es potencia la capacitat creativa i l’expressió artísticament a través de la pintura i les manualitats, millorant la seva destresa manual i la motricitat fina (força, destresa, pinça, pressió, …) potenciant l’estimulació sensorial. L’objectiu és fomentar l’autonomia personal i promoure processos d’inclusió social a partir del desenvolupament integral de la persona per poder superar conflictes, prenent conciència de la seva situació.

TERÀPIA AMB ANIMALS:

Consisteix amb un procés de tractament terapèutic mitjança el suport , en aquest cas de gossos,  que fomentar el contacte físic, l’ augment de  la sensibilitat de la persona i la seva capacitat de socialització.

9. ACTIVITATS FORMATIVES

INFORMÀTICA:

Es realitza un taller per ensenyar el funcionament d’un ordinador i tenir nocions dels diferents programes i eines de comunicació.

10. ACTIVITATS ESPORTIVES:

NATACIÓ:

S’ofereix fer una modalitat esportiva com la natació per tal millorar la forma física i el to muscular, que els usuaris aprenguin la tècnica de natació adaptada de forma que arribin a ser autònoms en el mitjà aquàtic, tenint en compte les característiques determinades de cada persona.

TENNIS TAULA:

Es pot participar a classes de tennis taula en unes instal·lacions especialitzades i amb personal expert en aquesta modalitat.

11. ACTIVITATS LÚDIQUES I DE BENESTAR:

CLUB SOCIAL:

És un servei d’ inserció sociocomunitària per a aquelles persones adultes, que tenen dificultats per a la seva integració social, la participació a la comunitat i la gestió del seu temps lliure. Tots els participants tenen un paper actiu amb la planificació i organització del servei i també es pretén estar present i incidir en la comunitat.

Es programen trobades setmanals, sortides culturals, participació en actes organitzats per altres entitats, promoció de nous esports, entre altres.

SORTIDES:

S’organitzen sortides de caràcter lúdic i cultural que fomenti la dinamització social dels  participants i la creació d’una xarxa d’ amistat entre ells.

Tots aquests serveis i activitats es porten a terme setmanalment de dilluns a divendres en diferents horaris i espais en funció de l’activitat.

12. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ:

Es realitzaran diverses accions durant l’any que promoguin la sensibilització  envers les persones amb discapacitat, la defensa dels drets adquirits i donar a conèixer els serveis i les activitats de l’entitat.

Si vols saber més sobre l’associació entra a les nostres xarxes socials: